19006172

Trợ cấp người già ở TP Hồ Chí minh là bao nhiêu?   

Nội dung câu hỏi:

Ba tôi năm nay tròn 80 tuổi nên tôi muốn hỏi Trợ cấp người già ở TP Hồ Chí minh là bao nhiêu?Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Trợ cấp người già ở TP Hồ Chí minh là bao nhiêu? của bạn; chúng tôi xin trả lời như sau:

Đối tượng người già ở thành phố Hồ Chí Minh được trợ cấp hàng tháng.

Căn cứ pháp luật: khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.”

Ngoài những đối tượng là người cao tuổi theo quy định chung của Chính Phủ thì thành phố Hồ Chí Minh còn quy định thêm một số đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 35/2023 của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

“Điều 1. Quy định một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố, có đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú như sau

1. Chính sách hỗ trợ nhóm người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng:

a) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định đang cư trú tại huyện Cần Giờ theo quy định của Luật cư trú được chăm lo, hỗ trợ:

– Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

– Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/tháng.

b) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên: sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng, vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống độc thân (không chồng, vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ:

– Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

– Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/tháng.”

Mức chuẩn trợ cấp người già ở TP Hồ Chí minh là bao nhiêu?  

Căn cứ pháp luật: Điều 2 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

“Điều 2. Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 480.000 đồng/tháng.”

Như vậy, thời điểm hiện tại, mức chuẩn trợ giúp xã hội ở Hồ Chí Minh là 480.000 đồng.

Trợ cấp người già ở TP Hồ Chí minh là bao nhiêu?  

Các đối tượng người cao tuổi ở Hồ chí Minh có các mức trợ cấp hàng tháng như sau:

– Người từ 80 tuổi được hưởng 480.000 đồng/tháng.

– Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định đang cư trú tại huyện Cần Giờ theo quy định của Luật cư trú được chăm lo, hỗ trợ:

Mức hỗ trợ  600.000 đồng/tháng.

– Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên: sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng, vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống độc thân (không chồng, vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ:

Mức hỗ trợ 480.000 đồng/tháng.

Kết luận: Ba của bạn năm nay đủ 80 tuổi và đang cư trú tại thành phố Hồ Chí minh sẽ được hỗ trợ 480.000 đồng/tháng nếu ông không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.  

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí của người cao tuổi; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam