19006172

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu? Xin chào công ty Luật sư. Chồng và con trai tôi đều được xác nhận là liệt sĩ. Vậy thì hiện nay mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng của tôi là bao nhiêu? Cần làm thủ tục như thế nào để yêu cầu giải quyết tiền trợ cấp này và tôi có được Nhà nước hỗ trợ để cấp thêm cho thẻ BHYT dùng khi đi khám chữa bệnh được hay không? Tôi muốn hỏi trực tiếp nhờ anh chị luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.Tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ

Dịch vụ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 16. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ

3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại mục 3.2 Phụ lục I Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

3.2 Thân nhân của 02 liệt sĩ 3.248.000  

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Chồng và con trai bạn đều được xác nhận là liệt sĩ. Do đó, bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng/tháng.

Thứ hai, về hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục làm trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân liệt sĩ như sau:

Bước 01: Cá nhân lập bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú theo Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ kèm bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Bước 02: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách tình hình thân nhân liệt sĩ; ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và trợ cấp một lần khi báo tử theo Mẫu số 52 Phụ lục I Nghị định này, đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định này; ban hành quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ theo Mẫu số 53 Phụ lục I Nghị định này đối với trường hợp đủ điều kiện.

Trợ cấp một lần khi báo tử thực hiện theo mức quy định tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

– Trường hợp thân nhân liệt sĩ đang thường trú ở các địa phương khác nhau thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị tiếp nhận ghi rõ thời điểm hưởng trợ cấp kèm bản trích lục hồ sơ liệt sĩ, quyết định trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân thường trú để thực hiện trợ cấp ưu đãi.

Thứ ba, thân nhân liệt sĩ có được cấp thẻ BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 như sau:

Điều 5. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

a) Bảo hiểm y tế;”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 5 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Bảo hiểm y tế

Thực hiện đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn là thân nhân của 2 liệt sĩ nên bạn sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.

Trên đây là bài viết về vấn đề Trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

->Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ

 

luatannam