19006172

Hồ sơ xin xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng

Tôi và mấy anh bạn có ý định mở công ty chuyên xuất nhập khẩu khí hóa lỏng ở Hà Nội. Chúng tôi đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tôi muốn hỏi thêm là muốn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất nhập khẩu khí hóa lỏng thì hồ sơ gồm những gì?Hồ sơ xin xuất nhập khẩu khíTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn hỏi về hồ sơ xin xuất nhập khẩu khí; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1,2,3,4 Điều 7 Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 05 năm 2016 có quy định như sau:

“Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Phụ lục số 03 của Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê; Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

4. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai hoặc hợp đồng thuê nạp LPG vào chai;

c) Danh sách hệ thống phân phối, bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc hợp đồng bán LPG cho khách hàng công nghiệp và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG”

Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí LPG, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tài liệu chứng minh cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê; Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai hoặc hợp đồng thuê nạp LPG vào chai;

– Danh sách hệ thống phân phối, bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc hợp đồng bán LPG cho khách hàng công nghiệp và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG

Hồ sơ xin xuất nhập khẩu khí

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Bạn nộp hồ sơ trên trực tiếp tại Sở công thương.

Mức phí, lệ phí thẩm định kinh doanh hàng hóa và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được quy định tại Điểm b, d Khoản 1 Điều 2 Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 như sau:

“Điều 2. Mức thu phí, lệ phí

1. Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

b) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

d) Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp”

Bạn có thể tải mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mới nhất tại: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí LPG

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về hồ sơ xin xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lòng; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam