19006172

Mức phạt khi không điều chỉnh vốn góp

Mức phạt khi không điều chỉnh vốn góp

Xin chào tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp! Tôi với mấy người bạn có chung nhau tiền để mở một công ty cổ phần. Tuy nhiên, có một người bạn do gặp khó khăn bất ngờ nên chưa kịp góp đủ số tiền đã cam kết. Nếu công ty cổ phần của chúng tôi không làm thủ tục điều chỉnh vốn góp thì bị  xử phạt như thế nào?Mức phạt khi không điều chỉnh vốn góp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi, với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp luật: khoản 1 khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020.

“Điều 113. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

3. Trường hợp sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.”

Theo quy định nêu trên, thời gian để các cổ đông góp vốn điều lệ đầy đủ là 90 ngày kể từ ngày đăng kí doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông góp vốn không đầy đủ như đã cam kết, trong vòng 30 ngày tiếp theo công ty cổ phần phải làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ. Trường hợp công ty không làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 46 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 46. Vi phạm về thành lập doanh nghiệp

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;”

Như vậy, khi hết thời hạn góp vốn vào công ty cổ phần mà cổ đông không góp vốn đủ thì công ty cổ phần phải tiến hành thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trường hợp không điều chỉnh vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu tới 50 triệu và buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam