Thực hiện quyền và nghĩa vụ khi hết thời hạn ủy quyền đại diện

Thực hiện quyền và nghĩa vụ khi hết thời hạn ủy quyền đại diện

Bạn tôi là đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, do có công việc nên bạn tôi có chuẩn bị đi xuất cảnh ra nước ngoài trong một thời gian dài và có ủy quyền lại cho tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Vậy các bạn cho tôi hỏi, tiêu chuẩn để được làm người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được không và nếu giả sử như hết hạn ủy quyền rồi thì vấn đề quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật sẽ được thực hiện như thế nào?Ủy quyền đại diệnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

– Thứ nhất, tiêu chuẩn người đại diện theo ủy quyền: Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014

5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định“.

Như vậy, người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng đầy đủ những quy định định nêu trên.

Ủy quyền đại diện

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

– Thứ hai, vấn đề thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi hết hạn ủy quyền: Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì trong t rường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì: “Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp“.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi