19006172

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

Để có thể hạn chế rủi ro; chia sẻ phần vốn góp  bạn có thể lựa chọn mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bạn cần phải tiến hành theo các bước sau:hai thành viên

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Về thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Với những đặc điểm như trên thì khi thành lập công ty TNHH hai thành viên phải tuân theo những trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định, theo đó:

Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại phụ lục I-3, Thông tư 01/2013/TT – BKHĐT);

– Dự thảo điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty (mẫu tại Phụ lục I-6, Thông tư 01/2013/TT – BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực sau:

Thứ nhất, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

Thứ hai, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) kèm theo giấy tờ chứng thực của cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

hai thành viên

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172

– Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

+) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

+) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc ( không tính thứ 7, chủ nhật)

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Sở Kế hoạch và đầu tư

Các giấy tờ để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu của doanh nghiệp mà không bắt buộc phải có tất cả các giấy tờ trên.

Để biết cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì cho phù hợp với mong muốn, nguyện vọng kinh doanh của mình quý khách hàng vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn cụ thể…

luatannam