19006172

Cách tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo tháng

Cách tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo tháng

Công ty tôi trả lương cho người lao động theo tháng và trên hợp đồng lao động có ghi mức lương chính và phụ cấp lương. Khi tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động, công ty phải tính trên mức lương chính hay trên cả mức lương chính và phụ cấp lương.


Bài viết liên quan:


lương làm thêm giờTư vấn hợp đồng lao động:

Với câu hỏi này Tổng đài tư vấn xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015, đối với người lao động hưởng lương theo tháng, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động năm 2012 và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm). 

– Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

– Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Thứ hai, tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, đối với người lao động hưởng lương theo tháng, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH.

lương làm thêm giờ

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Có thể thấy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH thì, tiền lương để tính tiền làm thêm giờ cho người lao động là tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ, mà theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư này thì tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, bao gồm mức lương theo công việc hoặc theo chức danh trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng cộng với phụ cấp lương (nếu có). 

Đồng thời ,tại khoản 6 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động có quy định rõ: “Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này”, và tại điểm a khoản 1 Điều 22 đã quy định rõ về trường hợp trả lương theo tháng sẽ được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động.

Như vậy, khi tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động, quý công ty phải tính trên cả mức lương chính và phụ cấp lương như trong hợp đồng lao động.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam