19006172

Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động

Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động

Cho tôi hỏi: Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động. Tôi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty và được công ty đồng ý. Công ty có bảo tôi sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc đúng không và thời gian tôi được hưởng trợ cấp thôi việc là 2 năm 7 tháng sau khi trừ khi đi thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy tôi được nhận bao nhiêu tiền, cách tính như thế nào?Tư vấn hợp đồng lao động:Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về: Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ tại khoản 1 tại Điều 48 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Bên cạnh đó; căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

” Điều 14. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

Như vậy

Bạn thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và được công ty đồng ý. Trường hợp này hợp đồng chấm dứt theo quy định tại khoản 3 điều 36 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, công ty bạn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó; thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc của bạn sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 2 năm 7 tháng. Theo đó, 2 năm mỗi năm làm việc bạn được trợ cấp một nửa tháng tiền lương và 7 tháng lẻ của bạn sẽ được làm tròn 01 năm làm việc. Vì vậy bạn sẽ được hưởng 1,5 tháng tiền lương

Trên đây là bài viết tư vấn về: Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Nếu trong quá trình giải quyết về: Cách tính trợ cấp thôi việc khi có tháng lẻ cho người lao động. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.