19006172

Công ty nợ lương nghỉ việc luôn có vi phạm luật không

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại em có làm ở 1 công ty nhưng hiện tại công ty đang nợ nửa tiền lương tháng 1 (công ty chậm 1 tháng so với kỳ hạn và mới ứng trả 1 nửa lương) và lương tháng 2 ( đã quá hạn trả ). Hiện tại em muốn nghỉ việc luôn được không ạ ? Có vi phạm gì không ạ ? Hợp đồng của em là hợp đồng không thời hạn ạ.HỎI ĐÁP SỐ 02: CÔNG TY KHÔNG TRẢ LƯƠNG PHẢI LÀM SAO

Tư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Công ty nợ lương nghỉ việc luôn có vi phạm luật không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Trách nhiệm trả lương của Công ty?

Căn cứ tại Điều 94 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

“Điều 94. Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.”

Theo quy định trên, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Như vậy, trả lương cho NLĐ đầy đủ và đúng hạn là trách nhiệm của Công ty.

Trách nhiệm của Công ty khi trả lương muộn?

Căn cứ Điều 97 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 97. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

Như vậy, có một số trường hợp công ty được phép chậm trả lương cho Người lao động nhưng chậm không quá 30 ngày. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì Công ty phải

Công ty nợ lương nghỉ việc luôn có vi phạm luật

Công ty trả lương muộn có được nghỉ việc luôn không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Như vậy, đối với trường hợp người lao động không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn thì có quyền được đơn phương chấm dứt HĐLĐ ngay mà không cần phải thông báo trước như các trường hợp khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau ạ:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam