19006172

Hồ sơ thành lập công đoàn và mức đóng đoàn phí năm 2023

Hồ sơ thành lập công đoàn và mức đóng đoàn phí năm 2023

Chào luật sư, doanh nghiệp tôi mới thành lập được 3 tháng. Tôi muốn được tư vấn về thủ tục hồ sơ thành lập công đoàn. Mức đóng đoàn phí là bao nhiêu. Tôi xin cảm ơn.Hồ sơ thành lập công đoànTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề hồ sơ thành lập công đoàn và mức đóng đoàn phí năm 2019; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục thành lập công đoàn:

Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở được quy định cụ thể tại Điều lệ công đoàn 2013Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Theo đó, hồ sơ công nhận công đoàn được quy định tại khoản 13.3  Điều 13 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 như sau:

13.3. Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm có:

a. Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở.

b. Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

c. Biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

d. Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở (có trích ngang lý lịch kèm theo)“.

Bên cạnh đó tại điểm d khoản 1 Điều 17 Điều lệ công đoàn 2013 có quy định về thời hạn quyết định công nhận Công đoàn cơ sở thì:

d. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định công nhận đoàn viên và Công đoàn cơ sở“.

Như vậy

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc hội nghị thành lập công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gửi hồ sơ, đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định công nhận công đoàn cơ sở, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị công nhận công đoàn cơ sở;

+ Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

+ Biên bản hội nghị thành lập công đoàn cơ sở;

+ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Thứ hai, về mức đóng đoàn phí:

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật công đoàn 2012 về tài chính công đoàn:

” Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 mục I Hướng dẫn 258/HD-TLĐ thì:

“1.3- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.”

Hồ sơ thành lập công đoàn

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy theo quy định trên thì mức đóng đoàn phí hàng tháng của đoàn viên doanh nghiệp ngoài nhà nước bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Kết luận:

Về hồ sơ thành lập công đoàn và mức đóng đoàn phí, doanh nghiệp bạn sẽ thực hiện theo quy định trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề hồ sơ thành lập công đoàn và mức đóng đoàn phí năm 2023. Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp

Có phải nộp kinh phí công đoàn không?

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam