19006172

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần?

Hợp đồng lao động có thời hạn

Xin chào tư vấn An Nam. Tôi là nhân viên công ty điện tử. Sếp tôi có bảo tôi lập 1 hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm để ký với 1 bạn nhân viên. Tuy nhiên, trước đó công ty cũng đã ký 2 lần hợp đồng 1 năm với bạn đó. Theo tôi được biết  là hợp đồng có thời hạn chỉ được ký thêm 1 lần. Vậy nếu công ty tiếp tục ký hợp đồng với bạn đó có bị làm sao không? Tư vấn An Nam có thể cho tôi biết các căn cứ pháp luật để tôi báo cáo với sếp được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!Hợp đồng lao động có thời hạnTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về Hợp đồng lao động có thời hạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về số lần được ký hợp đồng có thời hạn:

Căn cứ Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Như vậy:

Theo quy định trên, đối với hợp đồng có thời hạn; nếu người lao động tiếp tục làm việc thì hai bên cũng chỉ được ký thêm tối đa 1 lần. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Với trường hợp của bạn, công ty bạn đã ký 2 hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với bạn nhân viên đó. Mà hợp đồng lao động có thời hạn chỉ được ký tối đa 2 lần. Do đó, công ty bạn không được ký hợp đồng xác định thời hạn với bạn nhân viên đó nữa. Nếu bạn đó tiếp tục làm việc cho công ty bạn thì công ty bạn phải ký hợp đồng không xác định thời hạn với bạn đó. Nếu công ty bạn ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn với bạn nhân viên đó là công ty bạn đã làm trái với quy định của pháp luật. 

Thứ hai, xử phạt công ty khi gia hạn 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Hợp đồng lao động có thời hạn

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172

Kết luận:

Theo quy định trên, nếu người sử dụng lao động không giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động sẽ bị phạt tiền. Mức phạt sẽ phụ thuộc vào số lao động bị vi phạm, từ 1.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Trường hợp của bạn, nếu chỉ gia hạn lần 3 hợp đồng lao động xác định thời hạn với 1 bạn nhân viên; thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Hợp đồng lao động có thời hạn. Ngoài ra, bạn có thể tham  khảo thêm bài viết sau:

Chuyển người lao động làm công việc mới so với hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Nếu còn vướng mắc về vấn đề: Hợp đồng lao động có thời hạn; Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam