19006172

Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải thử việc không?

Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải thử việc không?

Cho mình hỏi theo quy định hiện nay thì trường hợp giao kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải thử việc không? Nếu công ty vẫn yêu cầu người lao động phải thử việc thì có bị phạt không? Trường hợp này có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với công ty không? Xin cảm ơn.dưới 3 tháng có phải thử việc không

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải thử việc không?

Căn cứ vào Điều 26 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Như vậy, công ty và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử. Và nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; bạn ký kết HĐLĐ thời vụ dưới 3 tháng với công ty nên bạn sẽ không phải thử việc.

Thứ hai, công ty có bị phạt nếu thử việc người lao động thời vụ?

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều 9. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này;”

Như vậy, theo quy định trên nếu yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ thì NSDLĐ sẽ bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu là cá nhân và từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu là tổ chức. Ngoài ra, NSDLĐ còn phải trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động.

Thứ ba, làm việc dưới 3 tháng có ký HĐLĐ bằng văn bản?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Do đó, khi bạn giao kết HĐLĐ thời hạn dưới 3 tháng với công ty thì bạn có thể lựa chọn giao kết bằng lời nói hoặc ký HĐLĐ bằng văn bản.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thời gian thử việc có bị trừ tiền lương để đóng BHXH hay không?

Có được nhận tiền lương thử việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng?

luatannam