19006172

Làm việc nửa tháng có được tính để hưởng phép năm không?

Làm việc nửa tháng có được tính để hưởng phép năm không?

Chào anh, chị! Tháng 6 năm 2022 tôi làm việc cho công ty tới hết ngày 15 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Số công làm việc trong tháng 6 là 13/26 công. Giờ công ty đang tính ngày nghỉ phép năm để trả cho tôi. Mong anh, chị giải đáp giúp tôi là tháng 6 này, tôi chỉ làm việc được nửa tháng thì có được tính để hưởng ngày phép năm không ạ? Hợp đồng của tôi có thời hạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 tới ngày 15 tháng 6 năm 2022. Như  vậy, tôi được hưởng 3 ngày phép năm hay 4 ngày phép năm.Làm việc nửa thángHỗ trợ tư vấn Luật Lao động trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Làm việc nửa tháng có được tính để hưởng phép năm không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

“Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.”

Theo quy định nêu trên, người lao động làm công việc bình thường cứ đủ 1 năm thì sẽ được nghỉ 12 ngày phép năm. Mặt khác, căn cứ tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 66 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hướng dẫn như sau:

“Điều 66. Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.”

Theo quy định nêu trên, số ngày có hưởng lương trong tháng bằng 1 nửa số ngày làm việc bình thường trong tháng đó sẽ được tính tròn tháng để hưởng ngày nghỉ phép năm.

Đối chiếu với trường hợp bạn hỏi, trong tháng 6 năm 2022 bạn đã làm việc 13 ngày trên tổng số ngày làm việc bình thường trong tháng 6 là 26 ngày. Số ngày làm việc của bạn đúng bằng 50% tổng số ngày làm việc của tháng 6 năm 2022. Chính vì vậy, tháng 6 năm 2022 mặc dù bạn chỉ làm việc nửa tháng tuy nhiên bạn vẫn được tính tròn 1 tháng làm việc để hưởng chế độ ngày nghỉ phép năm.

Như vậy, thời gian làm việc để tính hưởng phép năm của bạn là 04 tháng sẽ tương đương với 04 ngày nghỉ hưởng phép năm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Nghỉ do tai nạn lao động hưởng phép năm thế nào; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam