19006172

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2023

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2023

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2023 được ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020.Báo cáo tình hình sử dụng lao động: Mẫu số 01/PLI

Tải mẫu tại đây: Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu số 01

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất

 

 

 

Báo cáo tình hình sử dụng lao động: Mẫu số 02/PLI

Tải mẫu tại đây: Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu số 02

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam