19006172

Mức ký quỹ khi cho thuê lại lao động theo quy định năm 2023

Mức ký quỹ khi cho thuê lại lao động theo quy định năm 2023

Cho tôi hỏi khi cho thuê lại lao động thì sẽ phải ký quỹ đúng không? Vậy mức ký quỹ khi kinh doanh cho thuê lại lao động trong năm 2023 là bao nhiêu; có phụ thuộc vào quy mô kinh doanh không? Tôi công ty tôi vốn điều lệ là 1 tỷ rồi thì có được bù trừ hay thay thế cho khoản tiền ký quỹ đó không? Và trong trường hợp nào tiền ký quỹ mới được rút ra? Xin cám ơn!Mức ký quỹ cho thuê lại lao động

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về mức ký quỹ khi cho thuê lại lao động theo quy định

Căn cứ Điều 54 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Chính phủ quy định việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.”

Vấn đề này được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 21. Điều kiện cấp giấy phép

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)“.

Như vậy, năm 2023 thì mức ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đều là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng); không phụ thuộc vào quy mô kinh doanh của công ty.

Thứ hai, vốn điều lệ có thể thay thế hoặc bù trừ cho tiền ký quỹ không?

Căn cứ Khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Bên cạnh đó, Điều 330 Bộ luật lao động năm 2015 quy định như sau:

“Điều 330. Ký quỹ

1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, có thể thấy vốn điều lệ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ là 02 khoản tiền khác nhau hoàn toàn về bản chất và cũng không có quy định về việc có thể bù trừ 2 khoản này. Vì thế, nếu công ty bạn cho thuê lại lao động thì vẫn phải có số tiền ký quỹ là 2 tỷ đồng.

Thứ ba, về các trường hợp tiền ký quỹ mới được rút ra

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì các trường hợp được rút tiền ký quỹ gồm có:

– Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

–  Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;

–  Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

– Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

– Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về lao động 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Quy định về điều kiện để thành lập công ty cho thuê lại lao động

luatannam