19006172

Năm 2023 Công ty có phải thông báo tình hình sử dụng lao động không

Năm 2023 Công ty có phải thông báo tình hình sử dụng lao động không

Công ty của tôi mới thành lập. Tôi được biết là phải thông báo tình hình sử dụng lao động nhưng không rõ là phải thông báo vào thời điểm nào trong năm và thông báo bằng hình thức nào? Xin quý công ty giải đáp giúp ạTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 12 của Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về việc khai trình tình hình sử dụng lao động như sau:

Điều 12. Trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động

2. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Mặt khác, tại Khoản 2, Điều 12 Bộ luật lao động 2019 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 của Nghị định 145/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện cấp huyện.”

thông báo tình hình sử dụng lao động

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Như vậy, khi công ty của bạn mới thành lập, trong thời hạn 30 ngày, bạn phải thực hiện thủ tục khai trình tình hình sử dụng lao động của đơn vịvới sở lao động – thương binh và xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Ngoài ra, mỗi năm công ty của bạn phải thông báo tình hình thay đổi lao động 2 lần. Lần thứ nhất trước ngày mồng năm tháng 6 và lần thứ hai trước ngày mồng 5 tháng 12.

Công ty của bạn có thể khai trình, thông báo sự thay đổi lao động qua hình thức điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia: Dichvucong.gov.vn hoặc khai trình, thông báo bằng văn bản tới sở lao động-thương binh và xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện. Trường hợp này, công ty của bạn làm mẫu 01/PLI phụ lục I của nghị định 145/NĐCP năm 2020.     

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm

luatannam