19006172

Những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021

Những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021

Xin chào anh chị tổ tư vấn pháp luật, không biết theo Nghị định mới hướng dẫn luật lao động thì người lao động sẽ được quyền tham gia ý kiến vào những vấn đề gì, được quyền kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề gì? Mong tổng đài hướng dẫn cụ thể giúp em. Cảm ơn nhiều.nội dung người lao động được quyền quyết định

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, những nội dung người lao động được quyền tham gia ý kiến

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 44. Nội dung, hình thức người lao động được tham gia ý kiến

1. Người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

c) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

d) Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, bạn sẽ được tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của công ty liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể; Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLĐ.

Thứ hai, những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 45. Nội dung, hình thức người lao động được quyết định

1. Người lao động được quyết định những nội dung sau:

a) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

b) Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

c) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

đ) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.”

Như vậy, theo quy định trên thì NLĐ sẽ được quyền quyết định các nội dung như giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; tham gia hoặc không tham gia đình công; Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Thứ ba, những nội dung người lao động được quyền kiểm tra, giám sát

Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

nội dung người lao động được quyền quyết định

“Điều 46. Nội dung, hình thức người lao động được kiểm tra, giám sát

1. Người lao động được kiểm tra, giám sát những nội dung sau:

a) Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể;

b) Viêc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp;

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động;

đ) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.”

Như vậy, người lao động sẽ có quyền kiểm tra và giám sát những nội dung cụ thể như trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề Những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Những nội dung NSDLĐ phải công khai với NLĐ năm 2021

NSDLĐ có phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Những nội dung người lao động được quyền quyết định năm 2021; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam