19006172

NLĐ làm việc 3 tháng có được tính ngày nghỉ hằng năm không?

NLĐ làm việc 3 tháng có được tính ngày nghỉ hằng năm không?

Xin chào tổng đài, tôi mới làm việc 3 tháng tại công ty sau đó nghỉ việc làm công việc bình thường thì có được tính ngày nghỉ hằng năm không và mức tính những ngày nghỉ hằng năm đó được tính dựa trên mức lương nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Làm việc 3 thángTư vấn hợp đồng lao động:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về vấn đề NLĐ làm việc 3 tháng có được tính ngày nghỉ hằng năm không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, xác định ngày nghỉ hằng năm khi NLĐ làm việc được 3 tháng:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

“Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường”.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 thì:

“Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

Theo đó, người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Tại Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 7. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm

Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Đối chiếu với trường hợp của bạn; Do đó khi bạn làm việc được 3 tháng mà nghỉ việc thì được hưởng chế độ những ngày nghỉ hằng năm; và bạn được hưởng 3 ngày nghỉ hằng năm cho 3 tháng làm việc. Nếu bạn không nghỉ thì sẽ được công ty thanh toán bằng tiền.

Thứ hai, tiền lương ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ làm việc 3 tháng:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 và Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 26. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.”

Như vậy theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì tiền lương 3 ngày chưa nghỉ hằng năm được tính dựa trên tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 3 tháng làm việc chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của công ty của tháng trước liền kề trước thời điểm công ty tính trả, nhân với 3 ngày nghỉ hằng năm.

Làm việc 3 tháng

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận:

Với 3 tháng làm việc tại công ty bạn sẽ có 3 ngày nghỉ hằng năm, tiền lương 3 ngày chưa nghỉ hằng năm được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết về vấn đề NLĐ làm việc 3 tháng có được tính ngày nghỉ hằng năm không. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Công ty không trả lương cho NLĐ những ngày chưa nghỉ hằng năm

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.