19006172

Thay đổi nội quy lao động vào năm 2023 có phải đăng ký lại?

Thay đổi nội quy lao động vào năm 2023 có phải đăng ký lại?

Nội quy lao động của công ty em được lập từ năm 2015, chưa được thay đổi lần nào cả, hiện nay có hơn 70 công nhân đang làm việc. Công ty muốn bổ sung và sửa đổi một số nội dung trong nội quy lao động vào đầu năm 2023. Ban tư vấn cho em hỏi khi thay đổi nội quy lao động có phải đăng ký lại nội quy không? Nội dung của nội quy lao động có gì thay đổi trong năm 2023 không, vì em mới vào làm lĩnh vực này nên vẫn chưa tìm hiểu được nhiều thông tin. Nếu phải đăng ký lại thì hồ sơ có như khi làm lần đầu không? Không làm đăng ký lại thì có phải chịu trách nhiệm gì không? Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!Thay đổi nội quy lao động

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề đăng ký lại nội quy lao động khi sửa đổi, bổ sung

Căn cứ tại Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019 và Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về Nội quy lao động thì: Nội quy lao động phải đăng ký lại khi thuộc một trong 02 trường hợp sau đây:

TH01: Nhận được văn bản thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc nội quy lao động có quy định trái với pháp luật.

TH02: Sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực mà Nội quy lao động trước đó đã được đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, nếu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, thì doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

Do đó, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Nội quy lao động của công ty bạn được lập từ năm 2015, chưa được thay đổi lần nào cả. Công ty muốn bổ sung và sửa đổi một số nội dung trong nội quy lao động vào đầu năm 2023 thì sẽ phải tiến hành đăng ký lại nội quy lao động theo quy định.

Thứ hai, về nội dung của nội quy lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019 và Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì nội dung của Nội quy lao động gồm những vấn đề sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

– Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;

– An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định này;

– Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;

– Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;

– Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;

–  Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

Theo đó, đầu năm 2023 nếu đơn vị bạn muốn sửa đổi, bổ sung nội quy lao động thì nội dung của nội quy vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết tại Điều 69 của Nghị định 145/2022NĐ-CP.

Thứ ba, trình tự – thủ tục đăng ký lại nội quy lao động

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019; Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 quy định trình tự thủ tục đăng ký lại Nội quy lao động như sau:

1 Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

– Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

2 Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

– Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

3 Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

– Nội quy lao động;

– Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

5 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền)

6 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

7 Phí, lệ phí: Không có

8 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

9 Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

10 Hiệu lực của Nội quy lao động khi đăng ký lại: nội quy lao động của công ty bạn sẽ có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Thứ tư, về việc không đăng ký lại nội quy lao động khi sửa đổi, bổ sung

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì:

Điều 19. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;

c) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;

d) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;”

Như vậy, nếu công ty bạn không đăng ký lại thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thay đổi nội quy lao động vào năm 2023 có phải đăng ký lại?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Quy định về nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động

luatannam