19006172

Thời gian tính trợ cấp thôi việc năm 2023 có bao gồm thử việc?

Thời gian tính trợ cấp thôi việc năm 2023 có bao gồm thử việc?

Thời gian tính trợ cấp thôi việc năm 2023 có bao gồm thử việc? Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Em có kí hợp đồng lao động 24 tháng, trong đó có 2 tháng thử việc. Hiện nay vì gia đình có việc bận nên em và công ty đã thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. Nếu thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ thì có thuộc trường hợp được giải quyết trợ cấp thôi việc không? 2 tháng thử việc có được tính thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc không? Em sẽ được lấy tiền lương của giai đoạn nào để tính trợ cấp thôi việc vậy ạ? Em xin cảm ơn.Thời gian tính trợ cấp thôi việc

Hỗ trợ tư vấn Luật lao động qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Bộ Luật lao động 2019 có quy định:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.”

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 34 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Vì gia đình có việc bận và tình hình dịch bệnh Covid phức tạp nên bạn và công ty đã thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. Do đó, việc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ giữa bạn và công ty thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định.

Thứ hai, thời gian tính trợ cấp thôi việc có bao gồm thử việc?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong đó:

a) Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.”

Như vậy, thời gian tính trợ cấp thôi việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP sẽ không bao gồm thử việc. Do đó, 02 tháng thử việc của bạn không được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc.

Thứ ba, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

Căn cứ Khoản 3 Điều 46 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thời gian tính trợ cấp thôi việc năm 2023 có bao gồm thử việc?

Nếu trong quá trình giải quyết gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về lao động 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Hưởng trợ cấp thôi việc khi có nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Trả lời

luatannam