19006172

Thời hạn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với HĐLĐ

Thời hạn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với HĐLĐ

Do nhu cầu sản xuất, công ty đã yêu cầu tôi (nhân viên hành chính) chuyển sang làm tạm thời ở vị trí kế toán một thời gian, cho đến khi nào công ty kết thúc đơn hàng. Tôi rất băn khoăn vì mức lương của kế toán thấp hơn lương của tôi hiện tại và tôi cũng chưa biết rõ là sẽ phải làm tạm như vậy trong thời gian bao lâu. Hỏi pháp luật quy định như thế nào về thời hạn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với HĐLĐ?Sang làm công việcTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi về thời hạn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với HĐLĐ, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 31 Bộ Luật lao động 2012 quy định về các trường hợp được chuyển người lao động đi làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì:

“1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Sang làm công việc

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Trong trường hợp của bạn thì do nhu cầu sản xuất, kinh doanh công ty phải chuyển bạn đi làm công việc khác theo thỏa thuận trong hợp đồng là đúng và bạn phảo tuân theo. Tuy nhiên, thời gian làm công việc mới không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Nếu vượt quá 60 ngày đó thì cần phải được sự đồng ý của bạn.

Về vấn đề tiền lương, theo thông tin bạn cung cấp thì mức lương của công việc bạn được chuyển đến thấp hơn mức lương hiện tại của bạn. Thì theo quy định bạn vẫn sẽ được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Và tiền lương theo công việc mới sẽ không được thấp hơn 85% mức tiền lương công việc cũ và thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Có được đặt cọc khi giao kết hợp đồng lao động không?

Trong quá trình giải quyết nếu có thắc mắc liên quan đến thời hạn chuyển người lao động sang làm công việc khác so với HĐLĐ; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Danh mục:
mặt nạ đất sét