19006172

Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm

Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm

Chào tổng đài. Tôi muốn hỏi về vấn đề: Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm như thế nào? Tôi được biết, khi doanh nghiệp hoạt động thì định kỳ hàng năm phải thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm; nên tôi muốn biết thủ tục thông báo này như thế nào? Cảm ơn Tổng đài. thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/nămTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 6 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH về hồ sơ báo cáo sử dụng lao động như sau:

“Điều 6. Báo cáo sử dụng lao động

1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này”.

thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, công ty có trách nhiệm khai báo tình hình sử dụng lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể như sau:

+) Thời gian: Trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm;

+) Cơ quan tiếp nhận: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;

+) Thực hiện theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm. Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề:

Không có khai báo lao động thì có bị xử phạt hay không?

Mức phạt công ty vi phạm nghĩa vụ khai trình và báo cáo sử dụng lao động

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về: Thủ tục thông báo tình hình sử dụng lao động 02 lần/năm, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam