19006172

Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm có được không?

Nội dung câu hỏi:

Do tình hình kinh tế khó khăn nên công ty tôi không đủ tài chính để trả lương cho người lao động. Vì là công ty trong lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng nên công ty tôi định trả một phần lương cho người lao động bằng những sản phẩm đồ gia dụng mà công ty hiện đang sản xuất. Tôi muốn hỏi là công ty Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm có được không?Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm

Tư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp về Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm có được không, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Quy định của pháp luật lao động về hình thức trả lương

Căn cứ pháp luật: Khoản 2 Điều 96 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 96. Hình thức trả lương

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  “

Mặt khác, Chính Phủ quy định vấn đề này tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 54. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.”

Theo những quy định nêu trên, bộ luật lao động năm 2019 chỉ cho phép người sử dụng lao động trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm có được không?

Do pháp luật về lao động chỉ cho phép người sử dụng lao động trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng nên việc công ty trả lương hoặc trả một phần lương cho người lao động bằng sản phẩm là trái với quy định của pháp luật dù với bất kì lí do gì.

Theo khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về tiền lương như sau:

“2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm; không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động hoặc trong thời gian đình công; không trả hoặc trả không đủ tiền lương của người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm; không tạm ứng hoặc tạm ứng không đủ tiền lương cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định của pháp luật; không trả đủ tiền lương cho người lao động cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;”

Theo đó, mức xử phạt đối với người sử dụng lao động không trả lương đầy đủ cho người lao động là từ 5 triệu đồng tới 50 triệu đồng tùy thuộc vào số lượng người lao động mà người sử dụng đã vi phạm. Tuy nhiên, đây chỉ là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, mức xử phạt sẽ từ 10 triệu đồng tới 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, người sử dụng lao động buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc trả lương đầy đủ cộng với tiền lãi chậm trả cho số tiền lương mà người sử dụng đã trả không đầy đủ cho người lao động.

Như vậy, công ty của bạn không được trả lương hoặc trả một phần lương cho người lao động bằng sản phẩm đồ gia dụng. nếu thực hiện hành vi đó, công ty của bạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu tới 100 triệu, tùy vào số lượng người lao động mà công ty của bạn vi phạm. Không những thế, công ty của bạn vẫn phải khắc phục bằng việc trả đầy đủ tiền lương còn thiếu cho người lao động cộng với tiền lãi chậm trả.    

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam