19006172

Trả lương sản phẩm bằng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Trả lương sản phẩm bằng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Xin hỏi tổng đài trường hợp cụ thể như sau: Công ty tôi dự tính trả lương theo sản phẩm cho một số người lao động làm việc trong nhà máy, pháp luật cho phép hình thức trả lương theo sản phẩm đúng không? Tôi nghe nói từ đầu năm 2020 đã có quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng mới phải không ạ? Công ty có phải trả lương theo sản phẩm bằng với mức lương tối thiểu vùng mới hay không? Người lao động có được tạm ứng tiền lương khi nhận lương theo sản phẩm hay không vậy tổng đài? Mong hỗ trợ tư vấn giúp tôi với ạ, tôi xin cảm ơn.Trả lương sản phẩm bằng mức lương tối thiểu vùng

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về hình thức trả lương theo sản phẩm

Căn cứ theo uy định tại Điều 94 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

Theo đó, công ty bạn có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo sản phẩm để trả cho người lao động. Pháp luật lao động cho phép doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm.

Thứ hai, quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.”

Theo đó, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới của người lao động sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Thứ ba, trả lương theo sản phẩm có phải bằng mức lương tối thiểu vùng?

Căn cứ theo quy định tại Điều 90 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Điều 22. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo Khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

2. Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn: Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Do vậy, cho dù hai bên thỏa thuận lương trả theo sản phẩm nhưng vẫn phải đảm bảo mức lương trả theo sản phẩm cho người lao động bằng với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thứ tư, về vấn đề tạm ứng tiền lương khi trả lương theo sản phẩm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 95. Kỳ hạn trả lương

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.”

Theo đó, hằng tháng người lao động sẽ được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng đối với công việc phải làm trong nhiều tháng và hưởng lương theo sản phẩm.

Trên đây là bài viết về vấn đề Trả lương sản phẩm bằng mức lương tối thiểu vùng năm 2020.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Có được trả lương theo sản phẩm thấp hơn lương tối thiểu vùng?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét