19006172

Vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty

Vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty

Từ năm 2016 khi ra trường tôi làm việc cho 2 công ty cùng 1 lúc và được công ty đầu tiên đóng đầy đủ các loại bảo hiểm. Công ty thứ 2 chỉ đóng cho tôi bảo hiểm tai nạn và hàng tháng trả thêm cho 1 triệu tiền bảo hiểm vào lương. Tôi làm việc liên tục từ năm 2016 đến giờ nhưng nay hết hợp đồng ở 2 nơi và tôi không ký tiếp nữa. Vậy tôi có được hưởng 2 suất trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty hay không? Xin cám ơn!Trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty

Tư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty cho bạn như sau:

Khi hợp đồng lao động của bạn với 2 công ty chấm dứt, bạn thuộc trường hợp được xem xét chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ Luật lao động 2012.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc cho bạn được hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP như sau:

“… Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có). Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy đnh của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp;… 

Trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty

Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho NSDLĐThời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định – Thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có)

Bạn cho biết bạn đang làm việc cho 2 công ty cùng 1 lúc. Theo Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH và Điều 186 Bộ Luật lao động 2012, công ty đầu tiên đã đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho bạn; công ty thứ 2 chỉ đóng cho bạn bảo hiểm TNLĐ, BNN và hàng tháng đã trả thêm cho 1 triệu tiền bảo hiểm vào lương.

Bạn làm việc cho cả 2 công ty liên tục từ năm 2016 đến nay. Như vậy, tổng thời gian bạn đã làm việc thực tế cho 2 công ty cũng chính bằng thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Theo các quy định nêu trên thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của bạn được tính bằng 0. Do đó, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc từ cả 2 công ty.

Trên đây là tư vấn về trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Được hưởng trợ cấp thôi việc như thế nào khi nghỉ việc ở công ty

Hưởng trợ cấp thôi việc khi gia hạn hợp đồng lao động

Nếu còn vướng mắc về trợ cấp thôi việc khi cùng lúc làm nhiều công ty; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam