Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH về người khuyết tật

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH là thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2012. Luật bảo hiểm xã hội...

Quy định hiện hành về hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

Quy định hiện hành về hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã Mình nghe nói người khuyết tật và gia đình có được nhận trợ cấp hay không sẽ do quyết định của Hội đồng xét duyệt trợ cấp căn cứ vào tình trạng khuyết tật của người khuyết tật. Tổng đài tư vấn có thể cho mình xin thông tin liên quan...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button