19006172

Chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

Chuyển công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

Công ty tôi trước đây là công ty cổ phần có huy động vốn từ một số cá nhân bên ngoài. Chúng tôi thống nhất chuyển đổi loại hình công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình công ty cần những gì?Công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tỏng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1, 2 Điều 198 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“Điều 198. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

2. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày; kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi; Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Theo quy định nêu trên thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, bạn phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 25  Nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:

“4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đi bao gm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đi công ty;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư”

Công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên thì để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Đề lệ công ty chuyển đổi

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Sau đó bạn nộp bộ hồ sơ nêu trên đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty bạn trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC thì lệ phí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tiêu chuẩn làm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam