19006172

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Anh/ chị cho tôi hỏi tôi là giáo viên tiếng anh.  Anh/ chịn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có cần đáp ứng điều kiện gì không? Cụ thể điều kiện này được quy định trong văn bản luật nào?Trung tâm ngoại ngữTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

“Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm”

Theo đó, để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì phải đáp ứng hai điều kiện nêu trên. Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

Trung tâm ngoại ngữ

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

Theo quy định trên thì bạn là giám đốc của trung tâm ngoại ngữ thì phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý

– Đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ

– Không quá 65 tuổi

Trên đây là tư vấn về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nếu còn vướng mắc về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam