19006172

Giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên

Chào anh, chị, bên chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, đã thành lập được một thời gian, có số vốn là 525 triệu nay muốn giảm xuống còn 300 triệu thì có được không, chúng tôi có cần điều kiện gì không? Mong anh, chị tư vấn giúp chúng tôi!Vốn điều lệ

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2014 có quy định về thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên như sau:

 “3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và ;

 b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

 c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này”.

Như vậy, vốn điều lệ của công ty có thể giảm trong các trường hợp hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty, công ty mua lại phần vốn góp của các thành viên và vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Đối với trường hợp mua lại phần vốn góp của công ty, Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

 a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

 b) Tổ chức lại công ty;

 c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên“.

Vốn điều lệ

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172

Vậy, theo quy định của pháp luật, công ty bạn được phép giảm vốn điều lệ trong 2 trường hợp là hoàn trả vốn góp và mua lại phần vốn góp.

Về điều kiện để được giảm vốn điều lệ:

– Với trường hợp hoàn trả phần vốn góp, công ty phải hoạt động kinh doanh liên tục ít nhất là 2 năm và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

– Với trường hợp mua lại phần vốn góp chỉ được thực hiện nếu có thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014, đồng thời sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Tiêu chuẩn làm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam