Quy định về độ tuổi điều khiển xe máy

Quy định về độ tuổi điều khiển xe máy Quy định về độ tuổi điều khiển xe máy? Tôi sinh năm 2003. Tôi có điều khiển xe của mẹ tham gia giao thông và cảnh sát giữ lại. Vậy cho tôi hỏi tôi vi phạm lỗi gì? Tôi vẫn đội mũ bảo hiểm, đi đúng đường và mang các giấy tờ xe đầy đủ. Quy định về độ tuổi điều...

Không làm thủ tục sang tên ngay khi mua xe có bị phạt không

Không làm thủ tục sang tên ngay khi mua xe có bị phạt không Em có mua xe máy lại nhưng lại không sang tên ngay khi mua xe sau đó 1 tháng trong lúc đang đi thì bị lập biên bản. Em hỏi trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào? Có bị phạt lỗi không chính chủ khi đã di chuyển xe đi tỉnh khác? Không sang tên khi mua bán xe xử...

Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi

Quy định về bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi đất bị thu hồi Xin cho tôi hỏi là doanh nghiệp bị thu hồi đất với lý do là đất hết thời hạn cho thuê nhưng không được gia hạn thì chúng tôi có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất không? Công ty tôi thuê đất trả tiền hàng năm. Nếu được bồi thường...

Chở hàng vượt quá chiều cao cho phép xử lý thế nào?

Chở hàng vượt quá chiều cao cho phép xử lý thế nào? Xe của tôi là xe tải và 1 xe tải của công ty khác có cùng khối lượng chuyên chở, lưu thông cùng chiều đều chở hàng hóa quá chiều cao cho phép với xe tải nên bị CSGT thổi vào làm việc. Nhưng tôi không hiểu tại sao CSGT bảo tôi bị phạt 5 triệu đồng trong khi người...

Thông tư 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH giám định mức độ khuyết tật

Thông tư 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định trình tự và thủ tục hồ sơ khám giám định để xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện. Thông tư 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2013. Nghị định 28 hướng dẫn Luật người khuyết tật năm 2010 Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Thông...

Luật người khuyết tật năm 2010

Luật người khuyết tật năm 2010 Luật người khuyết tật quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Luật người khuyết tật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Nghị định 28 hướng dẫn Luật người khuyết tật...

Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật năm 2010

Nghị định 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Nghị định 28 quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật năm 2010. Luật người khuyết tật năm 2010 Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH về người khuyết tật NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI...

Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (sau đây gọi chung là Hội đồng); phương pháp xác định, xác định lại mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác...

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH về người khuyết tật

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH là thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2012. Luật bảo hiểm xã hội...

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Luật đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Nghị định 102/2014/NĐ-CP...

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 Luật bảo hiểm...

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế về tiền lương tháng để tính chế độ; thời gian để tính chế độ;...

Từ nơi khác đến xây nhà có phải đăng ký tạm trú

Từ nơi khác đến xây nhà có phải đăng ký tạm trú  Cho tôi hỏi: Khi xây nhà không thuộc Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, tức là các trường hợp không cần giấy phép xây dựng. Tôi từ nơi khác đến mua đất có sổ đỏ tên mình, vậy khi đến xây tôi có cần đăng ký tạm trú tại nơi ấy không hay giấy tờ gì...

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật đất đai số 45/2013/QH13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 LUẬT XÂY...

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 2 năm 2017

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 2 năm 2017 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Khám giám định mức suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân. Việc...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button