19006172

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất


Bài viết liên quan:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………….- TP HÀ NỘI.

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

 

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

>>> Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam