19006172

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội? Bố tôi năm nay 61 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty nay đã về hưu. Công ty có ý định mời bố tôi tiếp tục làm việc 3 năm. Vậy bố tôi có thuộc trường hợp phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay không?


cao tuổi có phải tham gia bảo hiểmVới trường hợp người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 và Khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Điều 123. Quy định chuyển tiếp

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Trong trường hợp này thì bố bạn đang hưởng lương hưu nên khi giao kết hợp đồng lao động với công ty thì bố của bạn cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Xác định lương cho người đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Thứ hai, về việc tham gia đóng bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng”

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Theo đó, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng xếp đầu tiên được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2014. Do vậy, bố của bạn vẫn cần đóng bảo hiểm theo đối tượng ưu tiên là người lao động tại đơn vị. Tuy nhiên, sẽ được hưởng bảo hiểm y tế theo mức quyền lợi của người đã nghỉ hưu (95% khi KCB đúng tuyến).

cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;…

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Theo đó, bố bạn sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp sau khi đã nghỉ hưu.

Trên đây là bài viết về vấn đề người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Công ty không trả BHXH vào lương cho người cao tuổi

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Đã nghỉ hưu có được nhận trợ cấp thôi việc nếu tiếp tục đi làm?

luatannam