-->

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động cao tuổi có phải tham gia bảo hiểm xã hội? Bố tôi năm nay 61 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty nay đã về hưu. Công ty có ý định mời bố tôi tiếp tục làm việc 3 năm. Vậy bố tôi có thuộc trường hợp phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay không?Người lao động cao tuổiTư vấn Bảo hiểm xã hội: 

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 166 Bộ luật lao động quy định thêm:

“Điều 166. Người lao động cao tuổi

1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này“.

Như vậy, bố bạn là lao động cao tuổi nếu tiếp tục tham gia quan hệ lao động với công ty.

Về việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội:

Căn cứ khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: 

“9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Trong trường hợp này thì bố bạn đang hưởng lương hưu nên sẽ được doanh nghiệp chi trả tiền bảo hiểm xã hội vào tiền công, tiền lương hàng tháng.

– Về việc tham gia đóng bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này“.

Theo quy định trên, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng xếp đầu tiên được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014. Do vậy, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ vẫn đóng bảo hiểm theo đối tượng ưu tiên là người lao động tại đơn vị; tuy nhiên, sẽ được hưởng bảo hiểm y tế theo mức quyền lợi của người đã nghỉ hưu (95% khi KCB đúng tuyến).

– Về việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định:

“Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Theo đó, bố bạn sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp sau khi đã nghỉ hưu

Người lao động cao tuổi

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động năm 2012:

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định“.

 Như vậy:

Nếu bố của bạn đã hưởng lương hưu, khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp thì bố bạn không phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng phải đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, ngoài việc trả lương theo công việc, công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của bố bạn một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Có được sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc?

Xác định lương cho người đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về tham gia bảo hiểm cho người lao động cao tuổi, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi