19006172

Chế độ mai táng phí cho người có huân chương kháng chiến hạng 3

Nội dung câu hỏi:

Chào anh, chị tư vấn. Tôi muốn hỏi trường hợp sau: Bác tôi được hưởng huân chương kháng chiến hạng 3 của người có công giúp đỡ cách mạng và mất vào tháng 2/2005 thì có được hưởng chế độ mai táng phí không? Mong anh, chị giải đáp sớm giúp em.Chế độ mai táng phíTư vấn bảo hiểm xã hội:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Chế độ mai táng phí cho người có huân chương kháng chiến hạng 3 tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Huân chương kháng chiến hạng 3 là gì?

Điều thứ 1 Sắc lệnh số 216/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể ghi: “Nay đặt ra “Huân chương kháng chiến” để thưởng những người Việt Nam bất cứ là nhân viên giúp việc trong các cơ quan Chính phủ hay là dân chúng hoặc những đoàn thể có công với Quân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.”

Như vậy, huân chương kháng chiến được tặng thưởng với ý nghĩa để ghi nhận thành tích của 1 người đối với Nhà nước.

Căn cứ Điều 35 và Điều 38 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định thì chỉ có 02 đối tượng được nhà nước tặng Huân chương kháng chiền gồm:

Thứ nhất: Người có công giúp đỡ cách mạng

“Điều 38. Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

2. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;

3. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.”

Thứ hai: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

“Điều 35. Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng.”

Người có Huân chương kháng chiến hạng 3 khi chết được nhận chế độ gì?

Căn cứ Điều 40 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 40. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người có công giúp đỡ cách mạng chết.”

Như vậy, khi người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến chết thì sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí. Mức trợ cấp mai táng phí bằng với mức trợ cấp mai táng phí theo Luật bảo hiểm xã hội (căn cứ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP).

Hiện tại, trợ cấp mai táng phí đối với những người tham gia BHXH là 10 lần mức lương cơ sở theo Khoản 2 Điều 6 Luật BHXH năm 2014. Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP nên mức mai táng phí của Người có huân chương kháng chiến hạng 3 là 18.000.000 đồng.

Chế độ mai táng phíTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thủ tục – hồ sơ nhận chế độ khi người có huân chương kháng chiến hạng 3 chết?

Căn cứ Điều 122 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ – thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho người có huân chương kháng chiến hạng 3 từ trần như sau:

Bước 01. Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công.

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định này; ban hành quyết định giải quyết trợ cấp mai táng theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định này; thực hiện ghép, lưu hồ sơ.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc về Chế độ mai táng phí cho người có huân chương kháng chiến hạng 3; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam