19006172

Mức hỗ trợ cho người khuyết tật năm 2023

Mức hỗ trợ cho người khuyết tật năm 2023

Chào tổng đài! Tôi được biết là nhà nước mới tăng mức trợ cấp xã hội cho những người thuộc diện bảo trợ xã hội nhưng không rõ mức hỗ trợ mới cho người khuyết tật là bao nhiêu. Mong anh, chị giải đáp thắc mắc này giúp cho tôi. Xin cảm ơn anh, chị rất nhiều!Mức hỗ trợ cho người khuyết tật

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối tượng người khuyết tật được nhận trợ giúp xã hội hàng tháng.

Căn cứ Khoản 6, Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.”

Theo quy định nêu trên, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc đối tượng được trợ giúp xã hội hàng tháng.

Thứ hai, Mức hỗ trợ của đối tượng người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Căn cứ quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

e) Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này:

– Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

– Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng;

– Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;

– Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.”

Theo quy định nêu trên Mức hưởng của người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng được tính là mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 được quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Mức chuẩn trợ giúp xã hội

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.”

Như vậy, người khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng sẽ có các mức hưởng như sau:

– Mức hưởng của người khuyết tật nặng  = 360.000*1.5=540.000 Đồng/tháng.

– Mức hưởng của người khuyết tật nặng là trẻ em hoặc người cao tuổi =360.000*.2.0=720.000/tháng.

– mức hưởng của người khuyết tật đặc biệt nặng = 360.000*2.0 =720.000/tháng.

– Mức hưởng của trẻ em hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng =360.000*2.5=900.000/tháng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam