19006172

Mức trợ cấp của mẹ đơn thân bị khuyết tật đang nuôi con nhỏ

Nội dung câu hỏi:

Tôi bị tai nạn rủi ro mất 1 chân và hiện đang hưởng trợ cấp người khuyết tật hàng tháng được hơn 500k. Bây giờ chồng tôi mất rồi, tôi có được xác định là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ và được hưởng thêm trợ cấp hoặc tăng mức trợ cấp nữa không.mẹ đơn thân bị khuyết tật đang nuôi con nhỏ

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bị tai nạn mất 1 chân thì được hưởng trợ cấp theo đối tượng nào?

Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các dạng khuyết tật như sau:

“Điều 2. Dạng tật

1. Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển.”

Như thông tin bạn cung cấp, bạn bị tai nạn rủi ro và mất 1 chân nên được xác định là khuyết tật vận động. Mà hiện tại bạn đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì mức độ khuyết tật của bạn phải thuộc dạng khuyết tật nặng (61% trở lên) hoặc khuyết tật đặc biệt nặng (81% trở lên).

Bên cạnh đó, căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

e)  Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này:

– Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;”

Như vậy, bạn đang được hưởng trợ cấp người khuyết tật hàng tháng với mức độ khuyết tật nặng. Bởi, người hưởng trợ cấp khuyết tật nặng có hệ số là 1.5 nhân với mức chuẩn trợ cấp là 360.000 đồng (khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP). Khi đó mức trợ cấp hàng tháng của bạn sẽ là 540.000 đồng.

Mẹ đơn thân, bị khuyết tật và đang nuôi con nhỏ có được nâng mức trợ cấp?

Căn cứ tạ Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về những đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng:

Đối tượng 1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)  Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b)  Mồ côi cả cha và mẹ;

c)  Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

d)  Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e)  Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

h)  Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i)   Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

k)  Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l)   Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đối tượng 2. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Đối tượng 3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Đối tượng 4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

Đối tượng 5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Đối tượng 6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

Đối tượng 7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đối tượng 8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Theo quy định trên, bạn là người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nên thuộc diện hưởng bảo trợ theo đối tượng 6 nêu trên. Bạn cho biết, chồng bạn mới mất, bạn là mẹ đơn thân bị khuyết tật lại đang nuôi con nhỏ thì với hoàn cảnh của bạn không thuộc bất kỳ đối tượng nào trong 8 đối tượng được nêu ở trên. Do đó, bạn không được nâng hoặc thay đổi quyền lợi về trợ cấp bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, nếu gia đình bạn được xác định là hộ nghèo, cận nghèo thì sẽ thuộc đối tượng số 4 nêu trên. Đối tượng số 4 sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 1.0 đối với mỗi 1 con đang nuôi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vướng mắc về hồ sơ hưởng trợ cấp cho người khuyết tật; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam