19006172

Những quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất là gì?

Những quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất là gì?

Dạ cho em hỏi chị em bị khuyết tật, thường thường mọi tháng chị em có lãnh được 405.000 đồng. Giờ chị em mất em  muốn hỏi những quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất là gì? Nếu có thì được bao nhiêu và cần làm gì? Em cám ơn nhiều ạ!Quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mấtTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:

a) Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;

b) Bản sao giấy chứng tử;

c) Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

4. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng”.

Dẫn chiếu quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Khoản 6 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng”.

“Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật”.

Quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Bạn cho biết chị của bạn đang hưởng trợ cấp khuyết tật là 405.000 đồng/ tháng. Theo quy định trên, người đứng ra lo mai táng cho chị của bạn sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; tương đương 5.400.000 đồng. 

Để hưởng chế độ này cần chuẩn bị:

– Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho chị của bạn;

– Bản sao giấy chứng tử của chị bạn.

Hồ sơ này cần gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị bạn cư trú trước khi mất. Sau 05 ngày làm việc hồ sơ sẽ được giải quyết. 

Ngoài chế độ trợ cấp mai táng nêu trên, pháp luật hiện hành không có quy định nào khác về quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật đang hưởng trợ cấp

Mức chi phí mai táng cho người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Nếu còn vướng mắc về quyền lợi cho thân nhân khi người khuyết tật mất; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

luatannam