19006172

Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi

Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi

Bố tôi năm nay đã 82 tuổi được hưởng trợ cấp cho người già. Ông vừa qua đời. Tôi nghe nói người cao tuổi khi qua đời thì được hỗ trợ chi phí mai táng? Nếu đúng là như vậy thì tôi có thể làm thủ tục như thế nào để được hưởng trợ cấp mai táng?Quy định về hỗ trợ chi phí mai tángTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

“5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng”.

Bên cạnh đó, theo Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về hỗ trợ chi phí mai táng:

“1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưng một mức cao nhất”.

Như vậy:

Theo quy định của pháp luật thì bố của bạn 82 tuổi, được hưởng trợ cấp cho người già nên khi mất thân nhân sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng với mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP bằng 20 x 270.000= 5.400.000 đồng (270.000 là mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay).

Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi:

Theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP bạn cần chuẩn bị những  giấy tờ sau:

– Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng

– Bản sao giấy chứng tử.

Trên đây là bài viết về vấn đề Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi. Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Chế độ tử tuất của người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hằng tháng

Những trường hợp được xác định là người lao động cao tuổi

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam