19006172

Tất tần tật chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh

Tất tần tật chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh

Gia đình tôi có bố là bệnh binh nên muốn hỏi anh, chị về chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh bao gồm những chế độ gì?thân nhân của bệnh binhTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 28 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định như sau:

“Điều 28. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bệnh binh

1. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

2. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

3. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của bệnh binh.

4. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Tại điểm d và điểm đ Khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định:

“Điều 5. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của , người có công với cách mạng

Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

d) Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

đ) Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;”

Theo những quy định nêu trên, thân nhân của bệnh binh được hưởng những chế độ ưu đãi như sau:

– Bảo hiểm y tế cho thân nhân của bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên và cho người phục vụ của bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang sống tại gia đình.

– Trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi bệnh binh qua đời.

– Trợ cấp tuất nuôi  dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh đang sống cô đơn hoặc mồ côi.

– Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm.

– Hỗ trợ học tới trình độ đại học.

– Trợ cấp một lần khi bệnh binh qua đời.

– Tiền trợ cấp mai táng phí.

Trên đây là tất trần tật các chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh. Bạn đối chiếu trường hợp cụ thể của bố bạn để gia đình hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp lệnh mới.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi thắc mắc cần được giải đáp về Tất tần tật chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh; bạn vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam