19006172

Trợ cấp tử tuất cho thân nhân thương binh suy giảm khả năng lao động

Trợ cấp tử tuất cho thân nhân thương binh suy giảm khả năng lao động

Bố tôi là thương binh bị suy giảm khả năng lao động (54%). Hàng tháng bố được nhận trợ cấp cho người có công. Cuối năm 2017 bố tôi mất vậy gia đình tôi có được hưởng trợ cấp mai táng phí không? Thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Xin cảm ơn.Tư vấn bảo hiểm xã hộisuy giảm khả năng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về trợ cấp tử tuất cho thân nhân thương binh bị suy giảm khả năng lao động; chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp mai táng phí

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh Số: 04/2012/UBTVQH13 quy định về chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng thì:

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

3. Người có công với cách mạng, thân nhân quy định tại điểm e khoản 2 Điều 14 và khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh này chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm xã hội thì mai táng phí do Bảo hiểm xã hội chi trả.” 

Mặt khác, khoản 2 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp mai táng thì:

“2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Căn cứ theo quy định tại Nghị định S: 47/2017/NĐ-CP thì mức lương cơ sở tại thời điểm hiện tại là 1.300.000 đồng. Theo đó, người lo mai táng cho bố bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí một lần bằng 13.000.000 đồng.

Ngoài ra, gia đình bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Khoản 1 Điều 32 Nghị định số Số: 31/2013/NĐ-CP.

Thứ hai, về trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số Số: 31/2013/NĐ-CP quy định về chế độ ưu đãi với thân nhân khi thương binh chết thì:

“1. Khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

2. Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:”

Theo đó, do bố bạn bị suy giảm khả năng lao động do thương tật 54% (dưới 61%) nên thân nhân sẽ không thuộc diện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Thân nhân trong trường hợp này sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

suy giảm khả năng lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy trong trường hợp trên, người lo mai táng cho bố bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 13.000.000 đồng. Thân nhân sẽ không thuộc diện được hưởng trợ tuất hàng tháng mà thuộc diện được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: trợ cấp tử tuất cho thân nhân thương binh bị suy giảm khả năng lao động.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết: Các chế độ ưu đãi xã hội đối với thương binh chết

Nếu còn vấn đề thắc mắc về trợ cấp tử tuất cho thân nhân thương binh bị suy giảm khả năng lao động; Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam