19006172

Trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học?

Trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Xin chào anh chị tư vấn, tôi muốn tư vấn về vấn đề trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học. Bố tôi tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm 81% khả năng lao động. Bố tôi vừa qua đời đầu tháng 4/2017. Vậy mức trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễn chất độc hóa học như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độcTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về điều kiện hưởng tuất

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 26 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

“Điều 26

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưng trợ cấp tiền tuất như đối với thân nhân của bệnh binh.”

Như vậy, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học và suy giảm từ 61% khả năng lao động trở lện mà chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thân nhân của bệnh binh.

Trong trường hợp của bạn: bố bạn tham gia kháng chiến. Bố bạn bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm 81% khả năng lao động.

Do đó khi bố bạn chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thân nhân của bệnh binh.

Thứ hai, về trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học được hưởng theo như thân nhân bệnh binh.

Quy định tại Khoản 4, Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012:

“Điều 25

4. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa; con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.”

Như vậy, thân nhân gia đình bạn đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi và nhân thân như quy định tại Khoản 4, Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì được hưởng tiền tuất hàng tháng.

Bên cạnh có nếu cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không có nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độcTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức hưởng trợ cấp tuất

Đối  mức tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học: căn cứ theo mục 7 Phụ lục I Nghị định 20/2015/NĐ-CP, mức hưởng cụ thể như sau:

+) Trợ cấp tiền tuất = 739.000 đồng / tháng;

+) Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng = 1.054.000 đồng/tháng.

Kết luận:

Tóm lại trong trường hợp trên: khi bố bạn chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất theo chế độ bệnh binh chết. Nếu thân nhân gia đình bạn đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học tại các bài viết:

Bảo hiểm y tế của thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Người phục vụ bệnh binh có được hưởng trợ cấp?

Mọi thắc mắc cần được giải đáp về trợ cấp tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học. Bạn vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam