19006172

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Xin cho hỏi về vấn đề: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Gia đình tôi được giao đất ở không thu tiền với diện tích 350m2 nhưng là phần đất liền ao nên bị lở. Vì vậy, năm 2007 gia đình quyết định lấp ao để làm đất vườn trồng cây. Nay, UBND huyện thu hồi đất xây đường thì gia đình tôi có được bồi thường chi phí mà gia đình đã bỏ ra để lấp ao không? Thời điểm đó là 35 triệu đồng.Bồi thường chi phí đầu tư vào đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo điểm a Khoản 1 Điều 76 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:

“1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này”.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này“.

Và theo khoản 30 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hiểu là hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Do đó, khi gia đình bạn bị thu hồi mảnh đất này sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Và mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 như sau:

“2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất”.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Năm 2007, do đất bị sạt lở nên gia đình bạn quyết định lấp ao để làm đất vườn trồng cây với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Việc đầu tư của gia đình bạn hoàn toàn phù hợp với mục đích sử dụng đất. Vì vậy, số tiền đầu tư 35 triệu sẽ được nhà nước bồi thường khi chi phí này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và gia đình bạn có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp, không có hồ sơ, chứng từ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại (theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau: Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại khi không có chứng từ

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam