19006172

Bồi thường cho diện tích không có trong giấy chứng nhận đã cấp

Bồi thường cho diện tích không có trong giấy chứng nhận đã cấp

Bồi thường cho diện tích không có trong giấy chứng nhận đã cấp? Năm 2017, trên địa bàn xã em có tiến hành thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án của Nhà nước với mức giá bồi thường là 800.000 đồng/m2. Tới khi đo đạc thực tế thì diện tích đất của nhiều hộ gia đình lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận đã cấp; nhưng UBND huyện chỉ chấp nhận đền bù cho diện tích trong giấy chứng nhận. Cho em hỏi như thế có đúng không?Diện tích không có trong giấy chứng nhậnTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Bồi thường cho diện tích không có trong giấy chứng nhận đã cấp; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.”

Như vậy

Theo thông tin bạn cung cấp thì diện tích thu hồi của nhiều hộ gia đình lớn hơn diện tích trong giấy chứng nhận, do đó việc bồi thường được xác định như sau:

+ Diện tích tăng thêm đo đạc thiếu chính xác hoặc kê khai không đúng nhưng ranh giới đất không đổi thì được bồi thường theo diện tích thực tế;

+ Diện tích tăng thêm được xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường;

Diện tích không có trong giấy chứng nhận

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

+ Diện tích tăng thêm do lấn chiếm thì không được bồi thường phần tăng thêm.

Do thông tin bạn cung cấp không nêu rõ là đất tăng thêm theo trường hợp nào. Do đó bạn có thể căn cứ theo quy định nêu trên để xác định việc có được bồi thường hay không.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Bồi thường cho diện tích không có trong giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết việc thu hồi đất liên quan tới diện tích thu hồi đất có thay đổi nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam