19006172

Bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Xin cho tôi hỏi về bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Tôi có một mảnh đất diện tích khoảng 100 m2 theo như giấy chứng nhận, còn diện tích thực tế tôi đang sử dụng là 200 m2. Vậy nếu tôi bị thu hồi đất thì phần diện tích 100 m2 không có trong giấy chứng nhận có được bồi thường không?Bồi thường đối với đất không có giấy tờTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp của bạn là có một mảnh đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 100m2 nhưng thực tế bạn đang sử dụng 200m2 đất. Do vậy, đối với 100m2 đất tăng thêm đó khi bị thu hồi sẽ được bồi thường như sau:

+) Nếu 100m2 tăng lên đó do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

+) Nếu 100m2 tăng lên đó được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

+) Nếu 100m2 đất tăng lên đó là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Bồi thường đối với đất không có giấy tờ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Gia đình thuê đất trả tiền một lần có được bồi thường khi thu hồi đất

Chậm chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam