19006172

Bồi thường đối với di chuyển mồ mả được xây dựng lâu khi bị thu hồi đất 

Bồi thường đối với di chuyển mồ mả được xây dựng lâu khi bị thu hồi đất

Xin cho tôi hỏi là mồ mả được xây dựng từ lâu thì có được bồi thường khi thu hồi không? Mức bồi thường là bao nhiêu? Tôi là An, đang sinh sống tại Hải Phòng.Mồ mả được xây dựngTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Bồi thường đối với di chuyển mồ mả được xây dựng lâu khi bị thu hồi đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì nếu mồ mả không nằm trong nghĩa trang của tổ chức kinh tế thì việc di chuyển mồ mả này sẽ được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển và xây dựng mới ngôi mộ.

Căn cứ theo Điều 16, Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND quy định về việc bồi thường di chuyển mồ mả khi thu hồi đất tại Hải Phòng như sau:

“Điều 16. Bồi thường di chuyển mồ mả

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì người có mồ mả phải di chuyển, được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyn, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác liên quan trực tiếp theo Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Mộ cát táng:

a) Mộ đất: 2.500.000 đ/mộ.

b) Mộ xây đơn giản:

– Thể tích dưới 0,4m3: 3.000.000 đ/mộ;

– Thể tích từ 0,4m3 đến 0,6m3: 3.500.000 đ/mộ;

– Thể tích trên 0,6m3: 4.500.000 đ/mộ.

c) Mộ xây đặc biệt có trang trí ốp lát và mộ xây theo kiểu lăng tẩm: Bồi thường theo hiện trạng để có thể di chuyển xây dựng như cũ. Mức bồi thường theo đơn giá của mộ xây đơn giản cộng thêm các chi phí xây dựng phần trang trí ốp lát. Trường hợp lăng tm đặc biệt có dự toán thiết kế riêng.

2. Mộ hung táng:

a) Thời gian từ sau 01 năm đến 3 năm: 7.000.000 đ/mộ;

b) Thời gian sau 3 năm: 5.000.000 đ/mộ;

c) Thi gian trước 01 năm: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với UBND cấp xã xác định mức hỗ trợ cụ th, báo cáo UBND cấp huyện quyết định.

3. Chi phí di chuyển mộ:

a) Di chuyển ra ngoài địa bàn xã từ 5 đến 10 km: 2.000.000 đ/mộ;

b) Di chuyển ra ngoài địa bàn xã trên 10 km: 3.000.000 đ/mộ;

c) Di chuyển trong địa bàn xã dưới 5 km: 1.500.000 đ/mộ.

4. Chi phí khác:

a) Thay tiểu mới cho các mộ cát táng bị vỡ: 1.000.000 đ/mộ;

b) Các hộ có yêu cầu chuyển về nghĩa trang ở nơi khác được trợ cấp tiền đất: 1.000.000 đ/mộ;

c) Chi phí hương, hoa quả, đồ cúng: 2.000.000 đ/mộ;

d) Chi phí hương, hoa quả, đồ cúng đối với mộ nằm rải rác: 100.000 đ/mộ (chi trả cho Ban quản lý nghĩa trang).”

Mồ mả được xây dựng

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về ngôi mộ mà gia đình mình sẽ di dời nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn mức bồi thường trong trường hợp này được. Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để biết mức bồi thường hoặc liên hệ tới tổng tổng đài để được hỗ trợ tiếp.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Bồi thường chi phí di chuyển mồ mả khi thu hồi đất

Bồi thường đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc gì liên quan tới: Bồi thường đối với di chuyển mồ mả được xây dựng lâu khi bị thu hồi đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam