Bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ

Bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ

Cho tôi hỏi diện tích đất thu hồi lớn hơn thực tế có được bồi thường không? Đất nhà tôi trong sổ đỏ cho 200 m2 nhưng thực tế sử dụng là 300 m2. Vậy việc bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ được quy định thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaidiện tích thu hồi khác diện tích trong sổ

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với trường hợp của gia đình bạn như sau:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

5. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này”

diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo quy định trên thì diện tích đất làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình bạn khi bị thu hồi đất được xác định như sau:

– Nếu diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất. Do đó, nếu diện tích đất thực tế của bạn tăng lên do bạn có hành vi lấn, chiếm thì bạn sẽ không được bồi thường về đất đối với diện tích tăng thêm này nên trường hợp này bạn chỉ được bồi thường về đất theo diện tích trong sổ là 200 m2.

– Nếu diện tích đất của gia đình bạn tăng lên do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây gia đình bạn không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì gia đình bạn sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế là 300 m2

– Nếu diện tích đất tăng thêm của gia đình bạn nhiều hơn do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì gia đình bạn sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế là 300 m2.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về bồi thường khi diện tích thu hồi khác diện tích trong sổ , bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi