19006172

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất

Thu hồi đất rừng sản xuất

Xin cho em thắc mắc về vấn đề thu hồi đất rừng sản xuất. Nhà em được giao 3000m2 đất rừng sản xuất là đất rừng tự nhiên (không thu tiền sử dụng đất), có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện giờ nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất của nhà em thì có được bồi thường về đất không?thu hồi đất rừng sản xuấtTư vấn pháp luật đất đai:

Với vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.

 Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định thêm:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối“.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân khi bị nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội được bồi thường về đất khi thỏa mãn các điều kiện sau:

–  Không thuộc một trong các loại đất sau:

+) Không phải là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

+) Không phải là đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

+) Không phải là đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

+) Không phải là đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

+) Không phải là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

+) Không phải là đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

thu hồi đất rừng sản xuất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

– Thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013 mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Điều 54 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này“.

Theo quy định trên, nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên mà không thu tiền sử dụng. Và khi thu hồi đất rừng sản xuất này thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất (theo điểm a khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013).

Kết luận

Như vậy, trong trường hợp này, nhà bạn được nhà nước giao 3000m2 đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và không thu tiền sử dụng nên khi đất bị thu hồi, gia đình bạn chỉ được bồi thường chi phí vào đất mà không được bồi thường về đất.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại

Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại khi không có chứng từ

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam