Bồi thường thế nào khi diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ

Bồi thường thế nào khi diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ

Diện tích đất của gia đình tôi đã sử dụng từ lâu, ranh giới không đổi, mốc giới không đổi trong sổ đỏ đã ghi nhận diện tích là 425 m2 nhưng diện tích thực tế của gia đình tôi chỉ có khoảng 350 m2. Nhưng khi bồi thường thì chỉ bồi thường theo diện tích là 350 m2. Như vậy có đúng không? Tư vấn pháp luật đất đaiDiện tích thực tế

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bồi thường thế nào khi diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Đối chiếu với trường hợp của bạn: Diện tích đất của gia đình bạn đã sử dụng từ lâu, ranh giới không đổi, mốc giới không đổi trong sổ đỏ đã ghi nhận diện tích là 425 m2 nhưng thực tế đất của gia đình bạn chỉ có khoảng 350 m2. Trường hợp này, khi thu hồi đất gia đình bạn sẽ được bồi thường theo diện tích đất thực tế là 350 m2. Do đó, việc bồi thường của gia đình bạn là đúng quy định của pháp luật. 

Diện tích thực tế

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề Bồi thường thế nào khi diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi