19006172

Các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Cho tôi hỏi quy định về các trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng có thu tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vậy tiền sử dụng đất được tính thế nào?Tư vấn pháp luật đất đaiNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất bao gồm:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

– Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

–  Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Thứ hai, quy định về cách tính tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 thì:

“Điều 4. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.”

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất thì tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất x Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (nếu có) x Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có).

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Nộp tiền sử dụng đất đối với đất được giao trái thẩm quyền

Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Tiền sử dụng đất đối với đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam