19006172

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại

Xin cho hỏi về vấn đề: Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại. Nhà nước có dự án làm đường nên nhiều hộ gia đình trong xã tôi bị thu hồi đất để phục vụ dự án này. Nhà tôi có một mảnh đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất nằm trong diện bị thu hồi. Tôi được cán bộ chuyên trách giải thích rằng mảnh đất này không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Luật sư cho tôi hỏi chi phí đầu tư vào đất được tính như thế nào?Chi phí đầu tư vào đấtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại như sau:

“4. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau:

P = P1 + P2 + P3 + P4   x T2

                 T1

Trong đó:

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.”

Chi phí đầu tư vào đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó, mức bồi thường mà gia đình bạn được hưởng sẽ phụ thuộc vào chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định theo công thức nêu trên. Ngoài ra tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 có quy định nguyên tắc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại như sau:

“4. Công thức tính chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau:

a) Việc xác định giá trị các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phải căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

b) Đối với khoản chi phí đầu tư vào đất mà việc đầu tư thực hiện trong nhiều lần, nhiều năm thì khi xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được cộng dồn chi phí của tất cả các lần, các năm đó”

Tóm lại

Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định theo hai nguyên tắc nêu trên và được tính theo công thức quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam