Căn cứ để xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ để xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Gia đình tôi có một mảnh đất bao gồm đất ở và đất trồng cây hàng năm. Nay phần đất này nằm trong diện bị thu hồi đất và g đình tôi sẽ được bồi thường bằng tiền; trong phương án bồi thường có ghi giá đất ở là 2.500.000đồng/m2 và giá đất trồng cây hàng năm là 200.000 đồng/m2. Cho tôi có đối chiếu với bảng giá đất thì không đúng. Vậy cơ quan nhà nước căn cứ vào đâu để xác định giá đất bồi thường đó?Tư vấn pháp luật đất đai:Xác định giá đất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Căn cứ để xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy,  mức bồi thường khi thu hồi đất được xác định bằng diện tích đất bị thu hồi nhân với giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Như vậy

Giá đất cụ thể được UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Trước khi UBND cấp tỉnh ra quyết định thì kết quả tư vấn xác định giá đất sẽ được trình tới Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước.

Xác định giá đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trường hợp bạn đối chiếu thấy giá đất trong phương án bồi thường thấp hơn bảng giá đất mà UBND tỉnh nơi bạn đang ở đưa thì bạn có thể khiếu nại Quyết định thu hồi đất theo Điều 204 Luật đất đai 2013:

“Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Căn cứ để UBND tỉnh đưa ra mức giá bồi thường khi thu hồi đất

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Không đồng ý mức bồi thường về đất thì phải làm thế nào?

Phương án bồi thường sau khi thu hồi đất thổ cư

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Căn cứ để UBND tỉnh đưa ra mức giá bồi thường khi thu hồi đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi